Angående MOMS

Från och med månadsräkningen som skall vara betald den sista April, så är Samfällighetsavgiften 1 600 Kr per månad och på den läggs ingen moms. Avgiften per månad är alltså fortfarande densamma som tidigare. Tidigare månader var Samfälligfhetsavgiften lägre men det lades på moms, så vi fick ändå betala 1 600 Kr per mån.

När det gäller avgifterna för värme och varmvatten, så debiteras moms liksom tidigare månader. Själva kostnaden som debiteras är dock lägre, och sedan läggs momsen på. Det blir ingen ökad kostnad på grund av momsen.