Byte av sand i sandlådorna

Björns entreprenad håller på att byta sand i Samfällighetens sandlådor.

För att komma fram med sina maskiner har de ställt ut röd koner på vissa ställen.

Respektera dessa koner och ställ inte bilar där det står koner.

Om BEABs maskiner inte kan komma in för att byta sanden kommer vissa sandlådor inte att få ny sand.

De som har häckar vars grenar hindrar bilar att kunna köra på gångvägarna fram till sandlådorna, måste omgående klippa häckarna så att bilarna och maskinerna kan ta sig fram.

Om inte bilarna kan ta sig fram på grund av överhängande häckar, blir inte sanden i dessa sandlådor bytta heller.