Kontroll av våra avloppsledningar

Styrelsen har anlitat ett avloppsföretag för att fotografera våra avloppsledningar i Samfälligheten.

Anledningen var att vi undrade i vilket skick våra 50 år gamla avloppsledningar var och om vi skulle behöva ” relina ” avloppsrören dvs gjuta in en plaststrumpa inuti avloppsrören.

Avloppsföretaget fotograferade inuti avloppsledningarna från 13 ställen i området. Totalt 440 meter avloppsledningar fotograferades.

Ledningarna var i mycket bra skick. Inga trasiga ledningar. Inte mycket avlagringar och inträngande trädrötter endast på ett ställe och då endast några tunna rötter.

Det verkar som att vi klarar oss från att ” relina ” avloppsrören, vilket skulle ha kostat många miljoner och ställt till mycket besvär för oss fastighetsägare under reparationstiden.