Månadsräkningarna igen

Månadsräkningen: Det går nog för de flesta att logga in på Simlekos portal ( simpleko.se och sedan Logga in och sedan logga in för boende ) och där se månadsräkningen. Ni som är 2 delägare bör prova båda delägarnas bankID. Om ni vill byta från en delägare till en annan delägare så måste ni nog kontakta Simpleko