Medelförbrukning Jan 2023

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen av värme och varmvatten för Jan 2023.

Månadsräkningen som innehåller värme och varmvattenförbrukningen för Jan 2023 skickas ut av Simpleko cirka den 10 Mars.

Logga in på Simplekos portal med bankID eller inloggningsuppgifterna på februari-räkningen för att välja hur ni vill ha månadsräkningen i fortsättningen. e-faktura, autogiro, Kivra eller i brevlådan.

Om ni vill ändra adressat från en delägare till en annan så kontakta Simpleko

Om ni vill kunna se era förbrukningssiffror på Brunatas hemsida så skicka ett mail till Dennis Westin eller mail@akalladalen.se så kan ni få inloggningsuppgifter till era mätvärden för värme och varmvatten hos Brunata