Medelförbrukning Mars 2024

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen av värme och varmvatten för Mars månads förbrukning för våra olika hustyper.

Mars månads förbrukning är den som debiteras på månadsräkningen som skall vara betald den sista Maj. Den räkningen kommer mellan den 10 och 15 Maj.