Medelförbrukningen av värme och varmvatten i April och Maj 2023