Momsåterbetalning

Nu har vi fått tillbaka 315 000 Kr från skatteverket för den moms som vi har betalt för mycket för den Samfällighetsavgift som vi fastighetsägare har debiterats.

Nu debiteras vi inte längre någon moms på Samfällighetsavgiften.

Vi skall dock fortfarande betala moms för värme och varmvattenkostnaderna, men den momsen är helt avdragsgill så den momsen ökar inte kostnaden.