Ny tolkning av MOMS bestämmelserna

Vi har ju varit tvungna att redovisa MOMS från den 1 Jan 2023, dvs för drygt ett år sedan.

Nu verkar det som om Högsta Förvaltningsöverdomstolen har ändrat skatteverkets tolkning, som sade att vi måste redovisa MOMS.

Det innebär antagligen, att vi så småningom kan sluta redovisa moms.

Då kanske vi får tillbaks drygt 300 000 Kr

Simpleko är inkopplad på ärendet, men det tar antagligen några månader innan något händer