Obetalda månadsräkningar

Det är 10 st fastighetsägare som ännu inte betalat den månadsräkning som skickades ut av Simpleko den 6 Feb. Räkningsbeloppet som skall betalas är 3 500 Kr för alla fastighetsägare. För att betala måste man ange det OCR nummer som står på räkningen. Om ni har problem med betalningen eller om ni inte fått någon räkning så kontakta Samfälligheten.