Om Tomträttsavgäld ännu en gång

I dagens Dagens Nyheter så står om en av Stockholms tomträtter som krävs på en höjning av tomträttsavgälden med 181 %.

Som det nu är så är tomträttsavgäldens storlek 3,25 % av 40 % av tomtens taxeringsvärde.

När taxeringsvärdet höjs så ökar tomträttsavgälden.

Det verkar dock som att tomträttsavgälden på längre sikt kommer att bli 3,25 % av 100% av taxeringsvärdet dvs en höjning på sikt med 250 %.

Det går fortfarande att köpa sin tomt till ett pris av 50 % av taxeringsvärdet, dvs storleksordningen 650 000 Kr