Prishöjning på fjärrvärme

Stockholm Exergi som levererar fjärrvärme till Akalladalen har meddelat, att priset på fjärrvärme kommer att öka med cirka 12 % från och med årsskiftet.

Det innebär att det som ni debiteras för värme till husen, kommer att öka i pris per kWh.

Även det som debiteras för varmvatten ( inkl en schablonmängd kallvatten ) kommer att öka i pris per m3 varmvatten.

Det bästa sättet att minska på värmekostnaden är att sänka temperaturen i huset. En grad sänkning av inomhustemperaturen ger en besparing på cirka 5 %.

Det lönar sig också att snåla på varmvattenförbrukningen.

10 % mindre varmvattenförbrukning sparar direkt 10 % på kostnaden för varmvattnet.