Service på Bahnhof internetuppkoppling

Viktig info till de av er som har Bahnhof som internetleverantör.

Net-IP som har hand om vårar servrar meddelar att:

”Vi kommer att utföra systemunderhåll tisdag 21/11 mellan c:a 09-13.

Det var ett tag sedan och vi kommer uppgradera mjukvara och uppdatera hårdvara med nya drivrutiner.

Det kommer innebära 2-3 avbrott på c:a 5 minuter för alla Bahnhof-användare.”