Stämma ( = Årsmöte ) och Städdag

Reservera onsdag den 29 Mars för årets Stämma ( = Årsmöte ).

Reservera också lördag den 22 April för vårens Städdag i området.

Kallelser kommer i brevlådorna och på Hemsidan senast 2 veckor före.