Vill ni se era förbrukningar av värme och varmvatten

Det är Brunata AB som har monterat alla våra varmvatten och värmemätare under våra hus.

Alla hus har en mätare som mäter värmeförbrukningen i huset.

Alla hus i kvarteret Tavastehus ( Tavastehus 1-78 ) har en varmvattenmätare.

Alla hus i kvarteret Torneå ( Torneå 1-98 ) har 2 varmvattenmätare eftersom det går 2 varmvattenledningar upp i husen.

Den som vill kunna se sina mätarställningar på mätarna kan få tillgång till Brunatas avläsningar.

Skicka ett mail om detta till dennis.westin.akalla@gmail.com så får ni uppgifter om man loggar in för att se mätarställningar och förbrukningar