Välkommen till Akalladalens Samfällighet

Akalladalen

Vårt radhusområde

Vårt radhusområde består av 176 stycken par- och radhus i västra Akalla och ligger 12,5 km nordväst om Stockholms centrum och gränsar till Järvafältets- och Hansta naturreservat.

Samfälligheten sköter om området mellan husen, fjärrvärmen, garagen med mera, men har inget bestämmande över radhusen eller radhustomterna.

Området ligger nära både tunnelbana,buss och vidsträckta friluftsområden.

Kommunikationerna till området är goda med både tunnelbana och en mängd bussförbindelser.

Information om Akalladalen

Bra att veta både för nyinflyttade och andra

Samfällighetsavgiften

Detta ingår i Samfällighetsavgiften

Aktuellt