Avdrag i deklarationen för år 2018 till 2022

Här kommer lite information om Akalladalens ränteutgifter ( Länk 1, Länk 2, Länk 3 )för åren 2018 till 2022 om man vill skicka in en ändring i sina deklarationer för år 2018 till 2022.

Då måste man skicka in en skrivelse till skatteverket med yrkande om nytt avdrag för de ränteutgifter som Akalladalens Samfällighetsförening har haft under verksamhetsåren 2018 till 2022. Om man vill ändra sin deklaration för år 2023 får man göra på ett annat sätt. Se tidigare info här på hemsidan.

Om man gör en ändring i sin deklaration för år 2018 till 2022 så kan varje fastighet få tillbaks drygt 1 300 Kr. Enligt tidigare info så kan man ( = varje fastighet ) få tillbaks cirka 400 Kr om man skickar in en ändring för sin deklaration för år 2023.

Denna info kommer också att delas ut till alla brevlådor efter sommaren