Månadsräkningarna än en gång

Ni som ännu inte loggat in på Simplekos Portal ( www.simpleko.se ) och ändrat hur ni vill ha er månadsräkning i fortsättningen ( e-faktura, autogiro, Kivra m.m. ): Gör det gärna före den 20 Feb då Simpleko börjar förbereda för utskick av nästa räkning. Utskicket sker cirka den 10 Mars. Om ni inte gör något så kommer räkningarna per post.