Angående månadsräkningarna

Angående månadsräkningen som skall vara betald den sista Feb: Ni som inte fått någon räkning från Simpleko denna vecka, ombeds kontakta Akalladalens Styrelse. Räkningen skall ha kommit per post till alla som bor i sina hus. De som bor på annan adress skall ha fått räkningen till den adressen. Några har fått räkningen per mail