Städdag lördag den 27 April

Reservera lördagen den 27 April som vårens städdag.

Kallelse kommer cirka 2 veckor innan.

Sopa gärna ut gruset i gångarna från kanterna innan den 20 April.

Sprid gärna ut gruset så att sopmaskinen kan sopa upp gruset

En sopmaskin kommer veckan innan städdagen och grovsopar bort grus.

Sopa också ut skräp från era P-platserna ut till mitten av garagen.

Där kommer en sopmaskin och sopar bort gruset på städdagen.